tech.admin

Programsläpp för KLYS konstnärspolitiska konferens Kulturens växtkraft

Den 26 april bjuder KLYS in till årets viktigaste konstnärspolitiska konferens Kulturens växtkraft – för ett starkt kulturliv på demokratisk grund på Moderna Museet i Stockholm. Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här. Program: 10:15 Konferensen öppnas Välkomsthälsning av Karin Inde, KLYS ordförande, och Anders Rydell, författare och dagens moderator. Samtal med …

Programsläpp för KLYS konstnärspolitiska konferens Kulturens växtkraft Läs mer »

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med våra fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin. Under åtta veckor presenterar KLYS en punkt i taget. Idag presenterar …

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram Läs mer »

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS ser generellt väldigt positivt på Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026, som bland annat betonar konstnärligt skapande, yttrandefrihet och armlängds avståndsprincipen. Det är välskrivet med en tydlig förankring både i det regionala uppdraget och den vision som Region Västmanland jobbar utifrån. Pedagogiskt bra med avsiktspunkter och hänvisningar till årliga handlingsplaner kopplat till …

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026 Läs mer »

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens Kulturens växtkraft – för ett starkt kulturliv på demokratisk grund! Det här är årets viktigaste konstnärspolitiska konferens som du inte ska missa! Konferensen genomsyras av KLYS valprogram inför höstens riksdagsval, där vi bland annat tar upp frågor om upphovsrätt, social trygghet, regional konstnärspolitik och mångfald i kulturlivet. Kriget i Ukraina påverkar oss alla. Även det svenska samhällets grundvalar kan ställas …

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4 Läs mer »

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med våra fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin. Under åtta veckor presenterar KLYS en punkt i taget. Idag presenterar …

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram  Läs mer »

Förslaget till ny upphovsrättslag missar målet!

Landets kulturskapare genom KLYS och våra medlemsorganisationer skriver i en debattartikel idag att Sverige behöver en bättre upphovsrättslagstiftning om kulturskapare ska kunna överleva på den digitala marknaden. Det förslag till ny upphovsrättslag som justitiedepartementet tagit fram missar målet. I debattartikeln redogör KLYS för vilka justeringar som måste göras. Ta del av debattartikeln här. Foto: Pexels.com

Statement from the Swedish organization KLYS on the situation in Ukraine

Through our fourteen member organizations KLYS represents about 30.000 professional artists and creators in Sweden, in disciplines like music, film, theatre, visual and plastic arts, literature and journalism. KLYS strongly condemns the unprovoked, illegal and horrible violation being used against the Ukrainian people. The Russian actions infringing international laws are attacks on human dignity, democracy …

Statement from the Swedish organization KLYS on the situation in Ukraine Läs mer »

KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026

I Region Uppsalas förslag till ny kulturplan för perioden 2023-2026 ser KLYS goda konstnärspolitiska ambitioner för flera konstområden. Remissversionen i sin helhet framstår dock som ganska svårgreppbar jämfört med flera andra regionala kulturplaneremisser. Vad KLYS främst efterlyser är mer fördjupningar i sak kring de prioriteringar för planperioden som regionen listar i planen. KLYS välkomnar att …

KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026 Läs mer »