tech.admin

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 16 maj 2024. På regeringens bord ligger just nu ett förslag till sammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Dessa båda myndigheter utgör var och en omistliga förutsättningar för kulturlivet i Sverige, och för professionella kulturskapares och konstnärers möjligheter att verka yrkesmässigt. Förslaget kommer i en tid då behovet av satsningar …

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd Läs mer »

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

I början av april presenterade regeringen en strategi för kulturella och kreativa branscher (KKB), som ska gälla i tio år från 2024 till 2033 och som bygger på betänkandet SOU 2022:44 Kreativa Sverige. KLYS lämnade ett omfattande yttrande över betänkandet i december 2022 och deltog i december 2023 vid kulturdepartementets och näringsdepartementets rundabordssamtal om kulturella …

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher Läs mer »

Ett halvår med KLYS nya ordförande

Hej Mårten Sandén! Du är barnboksförfattare och låtskrivare, och sedan i höstas ordförande för KLYS – hur har ditt första halvår som ordförande varit? – Roligt, lärorikt och väldigt omväxlande. Är det något som har varit extra spännande? – Alla möten med kulturskapare, organisationer, politiker och att förstå hur de interagerar. För mig är det …

Ett halvår med KLYS nya ordförande Läs mer »

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

KLYS har nu lämnat in sitt yttrande över kultursamverkansutredningen (SOU 2023:58). Vi konstaterar att den är en ambitiös genomlysning av kultursamverkansmodellen och landets övergripande kulturpolitik, men att en konsekvensanalys saknas, inte minst av hur förslagen kommer påverka de yrkesverksamma kulturskaparna i landet. Det är värdefullt att modellen har analyserats ingående och att en ny lag …

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund Läs mer »

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Igår, tisdag, besökte en delegation från KLYS riksdagens näringsutskott för ett möte om upphovsrätt, AI och kulturella och kreativa branscher. Några av de frågor som diskuterades var: Vi lyfte särskilt följande budskap: – Komplettera lagstiftningen på området i syfte att säkerställa skäliga ersättningar till upphovspersoner och utövande konstnärer utmed hela näringskedjan, inklusive från streamingtjänsterna. Gör …

KLYS träffar riksdagens näringsutskott Läs mer »

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet!

Regeringen har för avsikt att slå samman ett antal myndigheter i landet inom olika politikområden, däribland kulturområdet. Den 26 februari i år redovisade myndigheterna Statens kulturråd och Konstnärsnämnden sitt uppdrag från regeringen om att beskriva hur ett samgående av verksamheterna skulle kunna se ut, samt vilka möjligheter och risker en sådan skulle innebära. Möjligheten för …

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet! Läs mer »

KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport

Hur utvecklas kulturlivet i relation till de kulturpolitiska målen? Det har Myndigheten för kulturanalys undersökt i sin lägesrapport ”Kulturanalys 2024”, som presenterades den 29 februari. Där lyfter myndigheten särskilt fram att regeringen bör prioritera insatser som ger barn och unga likvärdiga förutsättningar att delta i kulturlivet, och att regeringen behöver säkerställa en infrastruktur för kultur …

KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport Läs mer »

KLYS stärker AI-arbetet under 2024

Under 2024 kommer KLYS göra en särskild satsning på arbetet med AI-frågor. Som ett led i detta anlitas upphovsrättsjuristen och advokaten Thorbjörn Öström, med lång erfarenhet från kulturområdet. Den snabba AI-utvecklingen, särskilt gällande så kallad generativ AI, håller just nu på att radikalt förändra förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare. För att möta denna utveckling antog KLYS …

KLYS stärker AI-arbetet under 2024 Läs mer »

Göran Hägglund, ordförande i public service-kommittén, besöker KLYS nämnd

Göran Hägglund är ordförande i den parlamentariska public service-kommittén, som senast i april ska ge förslag på hur public service-uppdraget ska regleras under nästa tillståndsperiod, 2026-2033. På tisdagskvällen besökte han KLYS nämnd för ett samtal om den pågående utredningen. Vid mötet berättade Hägglund om kommitténs arbete och därefter gavs KLYS medlemsorganisationer möjlighet att ställa frågor …

Göran Hägglund, ordförande i public service-kommittén, besöker KLYS nämnd Läs mer »

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Idag offentliggörs KLYS AI-strategi som innehåller kulturskaparnas ställningstaganden i frågor om artificiell intelligens (AI). Strategin finns därmed tillgänglig inför fredagens rundabordssamtal om AI, som statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall på kulturdepartementet bjudit in till. AI används sedan länge i varierande grad som verktyg i kulturskapares egna konstnärliga och kreativa processer. Men utvecklingen går snabbt och vi ser …

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal Läs mer »