Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS skickade i början av maj en enkät till de svenska kandidaterna till EU-parlamentet för att ta reda på hur de ställer sig i olika kultur- och mediefrågor på EU-nivå. Nu har nio kandidater från sex av åtta partier, som i dagsläget har mandat i parlamentet, svarat på enkäten, som innehåller frågor om kulturskapares villkor, upphovsrätt, AI och yttrandefrihet.

Enkäten skickades till de tre toppkandidaterna för varje parti. Alla partier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna har besvarat enkäten med en eller flera kandidater. De som har svarat är Alice Teodorescu Måwe (KD), Karin Karlsbro (L), Svante Linusson (C), Heléne Fritzon (S), Alice Bah Kuhnke (MP), Isabella Lövin (MP), Pär Holmgren (MP), Jonas Sjöstedt (V) och Hanna Gedin (V).

På frågan om kandidaten kommer att arbeta för ett ökat engagemang från EU för att förbättra kulturskapares villkor, har fem av sex svarande partier svarat ja. Endast Kristdemokraterna svarar nej, med hänvisning till att de anser att kultur- och arbetsmarknadspolitiken främst är ett ansvar för medlemsstaterna inom EU.

På frågan om kandidaten kommer att arbeta för att se över EU:s upphovsrättsdirektiv (Digital Single Market) eller komplettera det med ytterligare lagstiftning för att säkerställa att kulturskapare får skälig ersättning och bättre insyn vid användning av deras upphovsrätt svarar alla partiers företrädare ja.

Enkäten berörde också generativ AI och ifall parlamentarikerna vill arbeta för kulturskapares möjlighet att lämna sitt samtycke och få skälig ersättning när deras verk och prestationer används för AI-inlärning. Här väljer Liberalerna och Kristdemokraterna att inte svara, medan samtliga andra partier svarar ja.

Avslutningsvis ställdes frågan om hur parlamentskandidaterna vill skydda och stärka yttrandefriheten och den konstnärliga friheten inom EU. I sina svar lyfte kandidaterna bland annat fristadssystemet, större insyn i hur politiska beslut fattas i EU, samt hårdare konsekvenser för medlemsstater som inte värnar dessa principer.

KLYS planerar att träffa de kandidater som väljs in till EU-parlamentet senare i år för att följa upp svaren i enkäten.

Du kan ta del av enkätsvaren i sin helhet här.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten

Nyfiken på året som gått?