Frågor och svar om den nya upphovsrättslagen

Inför KLYS och Författarförbundets seminarium på Bokmässan ställer vi några frågor om den nya upphovsrättslagen till KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Vad är DSM?

DSM är en förkortning av Digital Single Market Directive – ett EU-direktiv som antogs i EU-parlamentet 2019. Syftet med direktivet är att skapa en välfungerande marknad för upphovsrätt, anpassad till den digitala utvecklingen, där upphovspersoner och utövande konstnärer i större utsträckning ska få ta del av de värden som användningen av deras verk och prestationer genererar.

Hur hänger DSM ihop med den nya upphovsrättslagen?

När ett EU-direktiv antas ska varje medlemsstat tolka direktivet och implementera det i sin lagstiftning. För Sveriges del antogs de nya reglerna i upphovsrättslagen den 30 november 2022. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

Kulturskapare ska nu enligt lag ha rätt till skälig ersättning när de överlåter eller licenserar sina verk och prestationer. Det införs även en rätt att få ytterligare ersättning om kulturskaparen tidigare fått en ersättning som visat sig oproportionerligt låg. De som förvärvat rättigheter (till exempel ett bokförlag, ett skivbolag eller ett filmproduktionsbolag) är med den nya lagen också skyldiga att redovisa vilka intäkter ett verk eller en prestation har genererat.

Dessa nya bestämmelser är dessutom tvingande för avtalsparterna och går numera inte, som tidigare varit möjligt, att förhandla bort i enskilda avtal.

Vad gör KLYS nu när den nya lagen är på plats?

KLYS har under mycket lång tid arbetat med att få till stånd den här typen av regler i den svenska upphovsrättslagen, och välkomnar att de är på plats. Det viktiga för vår del nu är att bevaka hur lagen tillämpas och tolkas, och att arbeta för att se till att den efterlevs och fyller sitt syfte. Vi genomför bland annat kunskapshöjande åtgärder, såsom att ta fram informationsmaterial och utbildning för uppdragsgivare och användare av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer.

Om du är intresserad av att veta mer om de olika paragraferna i lagstiftningen, kan du läsa vidare här.

På bilden: Ulrica Källén, KLYS verksamhetsledare
Foto: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Den nya upphovsrättslagen brister i praktiken