Glädjande besked för kulturskapare!

Idag presenterar regeringen en välbehövlig kultur- och konstnärspolitisk satsning som kommer att ingå i budgetpropositionen för 2018. Satsningen handlar om en höjning om 115 miljoner kr av anslagen till bl a fria grupper, bild- och formkonsten, visningsersättning och konstnärsstipendier via Konstnärsnämnden och Författarfonden.

KLYS, som utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare, välkomnar dessa satsningar som vi efterlyst och arbetat för länge. Det är ett mycket positivt steg på vägen till en offensiv konstnärspolitik.

– Det gläder mig och KLYS att regeringen förstått vikten av en stark och fri konst i samhället. Den här satsningen visar att kulturministern menar allvar med sina uttalanden om att vilja förbättra kulturskapares villkor, säger Marika Lagercrantz, ordförande i KLYS.

Sedan snart ett år tillbaka pågår en konstnärspolitisk utredning, som ska lämna sitt slutbetänkande i slutet av februari 2018. KLYS arbetar för att utredningen ska leda till ytterligare förstärkningar, regelmässiga och ekonomiska, när det gäller konstnärligt yrkesverksammas situation. För att nå verklig framgång behöver kulturdepartementet i dessa frågor samarbeta närmare med bl a social-, arbetsmarknads- och justitiedepartementet.

En stark och självständig konstnärlig yrkeskår med goda villkor är inte bara viktigt för hållbarhet och trygghet inom kulturen, utan utgör också en förutsättning för en verklig demokrati.

För mer information:

Marika Lagercrantz, ordförande KLYS, 070-658 85 98
Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, 073-340 00 33

Foto: Madeleine Söder, Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?