KLYS fyller 60 år!

I år, 2019, fyller KLYS 60 år. Det uppmärksammar vi genom en rad aktiviteter på olika platser och vid olika tidpunkter under året.

På födelsedagen den 17 september firar vi med en jubileumsfest på Konstnärshuset i Stockholm, där vi också lanserar vår nya jubileumsbok. KLYS anordnar också en jubileumskonferens på Malmö Live i Malmö den 13 november, då vi tar tempen på dagens kultur- och konstnärspolitik såväl på nationell, regional som kommunal nivå. Vidare lyfter vi löpande under året fram kärnan i vår verksamhet – våra 14 medlemsorganisationer – genom att intervjua ordförandena i dessa på vår webb.

KLYS bildades formellt den 17 september 1959 vid ett möte på Författargården Lilla Hornsberg i Stockholm, där företrädare för nio konstnärsorganisationer var på plats och fattade beslut om en Samarbetsnämnd för konstnärliga och litterära yrkesutövare. På plats var bl a Sveriges Författarförbund, Konstnärernas Riksorganisation, Teaterförbundet och Föreningen Svenska Tonsättare.

Den ursprungliga tanken med KLYS var att samordna olika konstnärliga yrkesgrupper för att bli kraftfullare i kulturpolitiska och upphovsrättsliga frågor. Samarbetet tar sitt avstamp i arbetet med att ta fram en ny upphovsrättslag i slutet av 50-talet. KLYS har ända sedan starten varit med och aktivt format den svenska kultur- och konstnärspolitiken, och utgör idag en självklar röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige.

Bland våra segrar genom åren räknar vi bl a fördubblingen av stipendieanslagen och inrättandet av Konstnärsstipendienämnden (numera Konstnärsnämnden) på 60-talet, kulturutredningen från 1974, som ledde till nya kulturpolitiska mål och kraftigt utbyggd kulturell infrastruktur på 70-talet, överföringen av arbetsmarknadspolitiska medel till kulturen och införandet av privatkopieringersättningen i slutet av 90-talet, Unescos antagande av konventionen till skydd för kulturell mångfald 2005, kulturskapares ideella rätt till filmverk i TV, som bekräftades i högsta domstolen i det s k reklamavbrottsmålet 2008, och nu senast EU:s antagande av det aktuella upphovsrättsdirektivet (DSM-direktivet). Dessa höjdpunkter är bara ett axplock ur resultatet av KLYS arbete sedan bildandet 1959.

Vi på KLYS känner glädje och tacksamhet över att under så lång tid innehaft förtroendet från Sveriges kulturskapare att arbeta för dem och deras villkor. Vi ser fram emot att fortsätta kämpa för största möjliga konstnärliga frihet genom att skapa bättre villkor för konstens yrkesverksamma!

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

Nordiska konstnärsrådet i protest: Fortsätt stödja konstnärshuset i Rom!