KLYS förslag till nytt krispaket

Den 21 augusti kommer KLYS att träffa inte mindre än tre ministrar; kulturminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, för ett möte om den svåra situationen för yrkesverksamma kulturskapare under pandemin.

Vid mötet presenteras KLYS nya förslag till uppföljande krispaket för kulturen #krispaketförkulturen2.0, som tagits fram i samarbete med KLYS 14 medlemsorganisationer. Där anger KLYS vilka åtgärder som regeringen bör prioritera för att skapa rimliga villkor för konsten, kulturen och kulturskaparna under pandemin och för att konstnärliga verksamheter så småningom ska kunna återupptas. Det aktuella krispaketet följer upp KLYS nationella krispaket för kulturen från den 18 mars i år.

Här kan du ta del av #krispaketförkulturen2.0

På fotot: Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

En heldag om stärkta villkor för konstnärer

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin