KLYS i Almedalen

Snart är det dags för en av årets viktigaste mötesplatser – Almedalsveckan i Visby. KLYS är självklart på plats och anordnar både seminarier och vårt traditionsenliga kulturskaparmingel. Hoppas vi ses!

Frilans eller föräldraledig – måste man välja?

Arrangörer: KLYS, Journalistförbundet, Fackförbundet Scen & Film
Tid och plats: Torsdag 29 juni kl. 12.30-13.45, Strandgatan 19, TCO-landet
Livesänds här: Almedalsveckan Play

Antalet frilansare ökar, inte minst inom kultur och media, men i dagens system har många svårt att få en rimlig och rättvis sjuk- och föräldrapenning. SGI-utredningen presenterar i juni sina förslag till ett rättvisare system. Hur påverkar förslagen den sociala tryggheten för kulturskapare?

Medverkande: Calle Nathanson, utredare, SGI-utredningen, Karin Inde, ordförande KLYS, Victoria da Silva, ombudsman Journalistförbundet, Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare, Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare, Annika Hirvonen (MP), ledamot socialförsäkringsutskottet, Emma Ahlström Köster (M), ledamot kulturutskottet, Jessica Rodén (S), ledamot socialförsäkringsutskottet, och Nike Örbrink (KD), gruppledare för KD i Stockholms stad. Moderator är Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film.

Länk till Almedalsprogrammet

Prat eller verkstad – hur kan politiken främja kulturskapares arbetsvillkor i regioner och kommuner?

Arrangör: KLYS
Tid och plats: Torsdag 29 juni kl. 15-15.45, Bredgatan 10, Länsteatern. Inom ramen för Kultur i Almedalen.
Livesänds här: Almedalsveckan Play

Konstnärlig frihet i praktiken kräver att professionella kulturskapare ges rimliga förutsättningar att rent praktiskt kunna producera och utöva konst och kultur. Hur kan den regionala och kommunala politiken främja goda arbetsvillkor och infrastruktur för konstnärligt skapande?

Medverkande: Karin Inde, ordförande KLYS, Fransesca Quartey, f.d. regional länsteaterchef, Joakim Sandberg, kulturchef Region Västerbotten, Oscar Lindster (S), regionråd, ordförande kultur- och fritidsberedningen Region Gotland, Joacim Wäppling (KD), 1:e vice ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland. Moderator är Michael Johansson, utredare och kulturkonsult.

Länk till Almedalsprogrammet

Kulturskaparmingel

OBS! Endast inbjudna.
Äntligen är det dags för KLYS återkommande och mycket uppskattade kulturskaparmingel! Vi ses och diskuterar kulturen, politiken och livet. Tid och plats i inbjudan.

Foto: Helene Stjernlöf

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen