KLYS i Almedalen

Snart är det dags för en av årets viktigaste mötesplatser – Almedalsveckan i Visby. KLYS är självklart på plats och anordnar både seminarier och vårt traditionsenliga kulturskaparmingel. Hoppas vi ses!

I ljuset av AI – hur påverkas konstnärlig frihet, kvalitet och kulturell mångfald?

Tid och plats: Onsdag 26 juni, kl. 15.45-16.30, Bredgatan 10, Länsteatern. Inom ramen för Kultur i Almedalen.
Livesänds här: https://almedalsveckanplay.info/71482

De verktyg för generativ AI som idag används har många gånger tränats på konstnärliga och litterära verk och prestationer utan tillstånd från eller ersättningar till upphovspersoner och utövare. Hur ska vi förhålla oss till det och vilka konsekvenser får en ökad användning av AI för upphovsrätten och kulturens ekosystem? Och hur påverkar denna utveckling kulturskapares villkor och de kulturpolitiska målen?

Medverkande: Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation, Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare, Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet, Thorbjörn Öström, upphovsrättskonsult KLYS. Moderator är Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film.

Länk till Almedalsprogrammet

En kreativ AI – hur ser framtidens kultur- och mediearbetsmarknad ut?

Arrangörer: KLYS, Journalistförbundet, Fackförbundet Scen & Film.
Tid och plats: Torsdag 27 juni, kl. 14-15, Strandgatan 19, TCO-landet.
Livesänds här: https://almedalsveckanplay.info/71479

Den snabba AI-utvecklingen håller just nu på att radikalt förändra förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare. Vissa yrken riskerar att försvinna, andra omformas och nya skapas. Vilka förändringar har redan skett och vilka ser vi framöver? Vad behövs från politiken för att möta utvecklingen?

Medverkande: Mårten Sandén, ordförande KLYS, Emma Hanquist, illustratör, Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film, Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare, Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna, Mats Berglund (MP), ordförande kulturutskottet, Camilla Mårtensen (L), ledamot arbetsmarknadsutskottet, Ann-Therese Enarsson, vd Futurion. Moderator är Petteri Flanagan Karttunen, presschef Journalistförbundet.

Länk till Almedalsprogrammet

Kulturskaparmingel

OBS! Endast inbjudna.
Äntligen är det dags för KLYS återkommande och mycket uppskattade kulturskaparmingel! Vi ses och diskuterar kulturen, politiken och livet. Tid och plats i inbjudan.

Foto: Helene Stjernlöf

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen