KLYS lanserar upphovsrättsbild

Vid varje konferens vill KLYS att konsten ska få ta plats, därför driver vi projektet ”Ingen konferens utan kulturskapare”. Den 23 november anordnade KLYS tillsammans med Copyswede en nordisk upphovsrättskonferens inom ramen för Nordisk upphovsmanna- och utövarallians. Inför konferensen anlitade KLYS desginerduon Transfer Studio, bestående av illustratörerna Valeria Hedman och Falko Grentrup och bad dem ta fram en illustration över upphovsrätten. KLYS ordförande Marika Lagercrantz intervjuade Valeria och Falko på scenen och hade ett samtal om vad upphovsrätten betyder för dem.

Så här säger de själva om illustrationen:

”Vårt koncept har inspirerats av traditionell folkkonst, så som textila väggbonader och dekorativa muralmålningar där scener fyllda av symbolik målar upp arbetarnas villkor och miljöer. I vår sagolika värld får upphovsrätten stå för de mekanismer som möjliggör för kulturen och konsten att vara en dynamisk plats där en mångfald av konstnärliga perspektiv, karaktärer och teman får frodas, söka skydd, vägledas och nära allt övrigt levande.

De olika symbolerna får stå för begrepp från kreatörers vardag i förhållande till upphovsrätten; den vägledande fyren och det säkra fortet å ena sidan som tillsammans definierar ramarna för denna gemensamma plats; ett urval kreativa områden i centrum; och sist men inte minst diverse hot mot skäliga arbetsvillkor som existerar i vår värld, exempelvis den ormlika handen som förhandlar fram ogynnsamma avtal samt dolda aktörer som gör intrång i våra rättigheter.”

Illustrationen kommer fortsättningsvis att användas när KLYS talar om och lyfter upphovsrätten i olika sammanhang; på webben, i sociala medier och vid upphovsrättsaktiviteter som seminarier och konferenser.

Illustration: designerduon Transfer Studio

Relaterade artiklar

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Den nya upphovsrättslagen brister i praktiken