KLYS möter: Paulina Holmgren

KLYS bildades den 17 september 1959 och fyller i år 60 år. Under jubileumsåret kommer vi att uppmärksamma KLYS 14 medlemsförbund genom en intervjuserie här på KLYS hemsida där vi intervjuar två medlemmar åt gången. Tanken är att lyfta två olika konstområden och bl a ta reda på hur de samarbetar konstnärligt och/eller kulturpolitiskt.

Först ut ur är Svenska Fotografers Förbund och Föreningen svenska tonsättare. Här nedan får ni möta Paulina Holmgren, fotograf och ordförande för Svenska Fotografers Förbund sedan ca ett år tillbaka. Trevlig läsning!

Du ska vara med på KLYS seminarium om upphovsrätt En nödvändig kulturinjektion för Europa? – EU:s nya upphovsrättslagstiftning vid Folk och Kultur den 8 februari. Vad betyder upphovsrätten för fotograferna?

-Upphovsrätten ger oss upphovspersoner den ideella och ekonomiska rätten att styra över våra verk. Utan den hade det varit svårt att leva på vårt skapande. Det är en stor anledning till att jobba hårt och engagera sig i vad som händer i EU, och med hjälp av KLYS arbete påverka hur den nya upphovsrättslagstiftningen ska se ut.

Du har nu varit ordförande för Svenska Fotografers Förbund sedan ca ett år tillbaka, vad är roligast och vad är mest utmanande i rollen som ordförande för Fotograferna?

-Roligast är att få vara med och arbeta med strategier för framtiden. Sedan jag kom in i yrket för över 20 år sedan har mycket förändrats. Vi ser att fler medlemmar jobbar med fotografi på nya sätt, exempelvis bildbehandlare och retuschörer. Och sedan finns det de som jobbar med fotografi som konstform. Det känns riktigt bra att kunna öppna upp för fler som står inför samma villkor på arbetsmarknaden.

Det svåraste med att vara ordförande är faktiskt att begränsa sig, jag har svårt att inte engagera mig för mycket när jag har ett så roligt uppdrag.

 Vilka förbättringar hoppas ni i förbundet att få se för era medlemmar på t ex arbetsmarknaden och i de sociala trygghetssystemen de kommande 10-20 åren? Vad är drömscenariot?

-Vi fotografer är ofta egna företagare eller frilansare, så för oss krävs såklart bra villkor och ett socialt skydd för den anställda, men även för den som driver eget företag. Det känns oroväckande att man idag gör neddragningar inom Af Kultur Media. En signal om att man inte tycker detta område är viktigt. Ett drömscenario är att en större del av de verksamma i framtiden kan leva på sitt skapande. Ska detta gå i uppfyllelse krävs en stark upphovsrätt.

 Fotografernas Förbund var med och bildade KLYS 1959. Vad har KLYS betytt för fotograferna genom åren och vad vill ni se för samarbeten inom KLYS i framtiden?

-Utan KLYS hade vi aldrig som enskild organisation kunnat jobba så hårt på det kulturpolitiska planet. Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i KLYS har vi en stark och samlad röst för våra medlemmar – de yrkesverksamma kulturskaparna.

KLYS intervjuar denna månad även Föreningen svenska tonsättares ordförande Martin Jonsson Tibblin. Skulle fotoområdet och tonsättarområdet kunna korsbefrukta varandra – konstnärligt och politiskt – och i så fall hur? Har ni haft några samarbeten under åren?

-Att visuellt skildra ett musikstycke eller att med ljud tonsätta en bild händer dagligen bland våra medlemmar. Tyvärr kan jag inte vår historia så långt bak, så jag vet inte om vi, utöver KLYS, samarbetat på organisationsnivå tidigare. Men det är klart något vi kan jobba med framöver.

Foto: Cliff Warg

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet – om hopp i en dyster tid

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin