KLYS möter: Wiwi Ahlberg

Denna månad är det dags för Sveriges Läromedelsförfattares förbund och Sveriges Scenkonst-regissörer (som fram till nyligen hette Svenska Regissörsföreningen). Här nedan får ni möta Wiwi Ahlberg, ordförande för Sveriges Läromedelsförfattares förbund, som företräder ca 1600 författare till kurslitteratur och läromedel.

Wiwi Ahlberg skriver läromedel i geografi för grundskolans högstadium och är ämneslärare i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap och geografi. Därutöver arbetar hon med skolutveckling och handledning för lärare och skolledare. Just nu arbetar hon med ett nytt läromedel i psykologi för gymnasiet.

Du har nu varit ordförande för SLFF i 6 år. Vilka är de största utmaningarna för läromedelsförfattarna idag?

-Att skolor inte köper in tillräckligt med läromedel. Detta medför problem för såväl elever och lärare, som för läromedelsförfattare som tappar inkomst.

Om och hur har villkoren för verksamma läromedelsförfattare förändrats över tid i Sverige de senaste 10-15 åren?

-Ja, det stora problemet är ju det att läromedelsförsäljningen har gått ner under perioden. Det är också ofta så nu att läromedel görs digitala och att villkoren för digital utgivning är sämre i många fall för författaren.

Vilka förbättringar skulle SLFF vilja se för era medlemmar vad gäller t.ex. rådande arbetsmarknadsvillkor?

-Att tillgången på bra läromedel görs obligatoriskt för skolor genom en ändring i skollagen och gymnasieförordningen. De flesta av våra författare är eller har varit lärare och får huvudsakligen sin försörjning från lön eller pension. Men eftersom det är en grannlaga uppgift att skriva ett läromedel så vore det rimligt att det också lönade sig!

SLFF gick med i KLYS 1997 Vad har samarbetet i KLYS betytt för SLFF? Vad har ni för förväntningar på KLYS i framtiden?

-Jag tycker att det är viktigt i många olika sammanhang att vi som förbund finns med i KLYS.  Dels i opinionssammanhang och dels i samarbete kring svar på remisser av olika slag. Förväntning inför framtiden är att KLYS kan fortsätta vara en röst för hela kulturskaparkollektivet.

KLYS intervjuar denna månad även Sveriges scenkonstregissörers (f.d. Svenska Regissörsföreningens) nya ordförande Niclas Turesson. Kan de konstområden (läromedel och scenkonst) som ni båda företräder via era förbund korsbefrukta varandra? Har ni haft några samarbeten med varandra tidigare och hur skulle eventuella nya samarbeten kunna se ut?

-Jättesvår fråga som jag inte har funderat så mycket på. Men däremot är det självklart så att scenkonst, d.v.s. olika former av teater ingår som ett naturligt inslag i skolorna, både på grundskolan och i gymnasiet. Men jag tror inte att det direkt skulle kunna finnas samarbetsmöjligheter mellan våra olika förbund. Våra verksamhetsområden är alltför olika varandra.

Foto: Ola Kjelbye

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet – om hopp i en dyster tid

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin