KLYS om EU:s nya upphovsrätt

KLYS har i en skrivelse till de nordiska EU-parlamentarikerna lämnat synpunkter på det pågående arbetet i parlamentet med det s.k. DSM-direktivet (the Digital Single Market Directive). KLYS kräver bl.a. förtydliganden i direktivet när det gäller skydd för den nordiska avtalslicensmodellen, förstärkning av bestämmelsen i direktivet som ska säkra s.k. transfer of value från plattformar till rättighetshavare, samt införande av en oeftergivlig ersättningsrätt för digitala nyttjanden.

Läs hela skrivelsen här

Relaterade artiklar

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Historiskt beslut idag om stärkt upphovsrätt

Ersättningsutredningen missar helt målet