KLYS om EU:s nya upphovsrätt

KLYS har i en skrivelse till de nordiska EU-parlamentarikerna lämnat synpunkter på det pågående arbetet i parlamentet med det s.k. DSM-direktivet (the Digital Single Market Directive). KLYS kräver bl.a. förtydliganden i direktivet när det gäller skydd för den nordiska avtalslicensmodellen, förstärkning av bestämmelsen i direktivet som ska säkra s.k. transfer of value från plattformar till rättighetshavare, samt införande av en oeftergivlig ersättningsrätt för digitala nyttjanden.

Läs hela skrivelsen här

Relaterade artiklar

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

Filmer och bilder från KLYS konferens!

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!