KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

I fredags lämnade KLYS och Copyswede in sitt gemensamma yttrande över förslaget till reformerat system för privatkopieringsersättningen SOU 2022:20.

Ersättningssystemet för privatkopiering infördes i Sverige 1999 som en kompensation för den omfattande privatkopiering som sker av kulturskapares verk och prestationer. Privatkopieringsersättningens ramar anges i ett EU-direktiv från 2001. Ersättningen har under åren haft stor betydelse för enskilda kulturskapare, som fått regelbundna ersättningar via Copyswede och därmed kunnat fortsätta med och utveckla sina konstnärliga och kreativa verksamheter.

Med det nya förslaget breddas ersättningen till att även omfatta verk av upphovspersoner inom bild- och form samt text-området. Det innebär att den stora kopiering som sker på dessa områden nu kommer att kunna ersättas.

Det finns dock förslag i utredningen som vi har invändningar emot. Det gäller till exempel hur utredningen ser på off-line-kopieringen i sammanhanget och hur den valt att utforma den nya nämnd som ska lösa tvister om privatkopierings-ersättningen. Läs gärna KLYS och Copyswedes gemensamma yttrande i sin helhet här.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten