KLYS om ny finansiering av public service

Public service-kommittén föreslog i höstas en ny modell för finansiering av public service-verksamheten. Modellen innebär att den nuvarande radio- och TV-avgiften ersätts med individuell public service-avgift i form av särskilt destinerad skatt. KLYS avstyrker utredningens förslag och menar att utredningen närmare borde ha analyserat andra möjliga avgiftsmodeller, som bättre garanterar public service-bolagens oberoende från politisk inblandning.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

En heldag om stärkta villkor för konstnärer

Spara inte på den illa sargade kulturen