KLYS om utredningen Kreativa Sverige

KLYS har lämnat in yttrande över betänkandet SOU 2022:44 Kreativa Sverige. I betänkandet läggs förslag till en nationell strategi för kulturella och kreativa branscher.

Om utredningen ska bli ett effektivt verktyg för en blomstrande kultur- och mediesektor anser KLYS att den behöver konkretiseras och kompletteras med ett tydligare kulturskaparperspektiv.

Yttrandet läser du här

Foto: Volante Förlag

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott