KLYS på Folk och Kultur

I morgon onsdag den 10 februari startar det årliga kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, som i år genomförs digitalt och pågår till den 12 februari. KLYS deltar genom tre  programpunkter.

Onsdagen den 10 februari kl. 13.15-14.10 deltar KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén i ett samtal om kulturella och kreativa näringar med bl.a. kulturminister Amanda Lind och näringsminister Ibrahim Baylan. Deltar gör även Johan Holmer, Kreativ sektor, Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museer och Ola Jacobsson, Region Skåne. Under och efter samtalet går det att chatta med deltagarna.

Torsdagen den 11 februari arrangerar KLYS premiärvisning av Gunnar Lindholms film Fritt fall – om kulturarbetarnas situation under coronapandemin. I filmen berättar yrkesverksamma kulturskapare från olika konstområden om hur de drabbats av pandemin och företrädare för olika kulturskaparorganisationer (däribland KLYS) ger sin syn på vad som behövs för att villkoren ska förbättras, såväl på kort som på lång sikt. Trots en lång rad stödinsatser från regeringens sida faller fortfarande många yrkesverksamma kulturskapare utanför och får varken tillgång till stipendier, a-kassa eller företagsstöd.

Centralt i filmen är det #uppförenskildafirmor som sångarna Rita Saxmark och Linnéa Sallay startade, tillsammans med KLYS, under våren 2020.

Satirtecknarna Sahar Burhan och Saad Hajo har gjort konstverket ”Vi sitter fast i dyn och kan inte lyfta blicken”. Konstverket kommenterar dagens politiska klimat kring kulturen. Coronapandemins konsekvenser – att livekulturen har tystnat – sammanfaller med politiska partier som inte vill ha en fri kultur och media.
Konstverket är beställt av delar av Koalition för kulturdebatt, där KLYS ingår, och premiärvisas den 10 februari på Folk och Kultur.

Relaterade artiklar

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet!

KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport