KLYS på Unescos generalkonferens

KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén är på plats i Paris för att delta i Unescos 39:e generalkonferens, där verksamhetens inriktning och budget beslutas.

I år är det ca 3000 deltagare på plats från Unescos 195 medlemsländer. KLYS är en av de representanter från civilsamhället som är särskilt inbjudna av utbildningsminister Gustav Fridolin som leder den svenska delegationen. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar även i konferensen, liksom Journalistförbundets vice ordförande, Ulrica Widsell, tillika ledamot i KLYS arbetsutskott.

KLYS medverkar även i det nordiska förmötet där nordiska ståndpunkter samordnas och konstnärlig frihet är i fokus, inför kulturkommissionens tre dagar.

Generalkonferensen pågår 30 oktober till 14 november och kommer att ta upp frågor rörande skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt, jämställdhet och utbildning.

Läs mer om Unescos generalkonferens här.

Relaterade artiklar

Göran Hägglund, ordförande i public service-kommittén, besöker KLYS nämnd

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter