KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Igår, tisdag, besökte en delegation från KLYS riksdagens näringsutskott för ett möte om upphovsrätt, AI och kulturella och kreativa branscher.

Några av de frågor som diskuterades var:

  • Konsekvenser för yrkesverksamma kulturskapare av EU:s upphovsrättsdirektiv som genomfördes i svensk rätt för drygt ett år sen
  • Hur AI påverkar kulturskapares upphovsrätt, särskilt vid träning av så kallad generativ AI
  • Inspel angående regeringens kommande nationella strategi för kulturella och kreativa branscher

Vi lyfte särskilt följande budskap:

Komplettera lagstiftningen på området i syfte att säkerställa skäliga ersättningar till upphovspersoner och utövande konstnärer utmed hela näringskedjan, inklusive från streamingtjänsterna. Gör det möjligt för parterna att träffa långsiktigt hållbara avtal direkt med användare av rättigheter i senare led, till exempel genom breda avtalslösningar med stöd av så kallad avtalslicens.

Tydliggör vad som ska gälla för upphovsrättsligt skyddade verk vid träning av generativ AI. Den inskränkning som finns i upphovsrättslagen för text och datautvinning – som också är ett resultat av EU:s upphovsrättsdirektiv – ska enligt KLYS inte gälla för generativ AI. AI-företag ska inte kunna åka snålskjuts på yrkesverksamma kulturskapares skyddade verk och prestationer utan tillstånd och skälig ersättning.

HÄR kan du läsa en mer utförlig beskrivning av de frågor som lyftes under mötet.

KLYS representerades av (från vänster i bild) Åsa Anesäter, jurist Författarförbundet, Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, Thorbjörn Öström, advokat och konsult för KLYS i frågor om upphovsrätt och AI, Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare, Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare, och Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film.

Foto: Bibi Junttila

Relaterade artiklar

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet!

KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport

KLYS stärker AI-arbetet under 2024