Kronobergs läns kulturplan

KLYS har svarat på Kronobergs läns regionala kulturplan för 2018-2020.

Läs hela KLYS yttrande över kulturplanen här.

Vi välkomnar flera av de aviserade prioriteringarna inom de olika verksamhetsområdena såsom främjande av MU-avtalet och skäliga ersättningar för författare, men efterlyser mer problematisering och faktaunderbyggande kring förslagen, samt hur kulturpolitiken relaterar till den regionala utvecklingsplanen och andra politikområden.

Att hel del plats ges för regionens definitioner av kultur i allmänhet må vara intressant och välmenande i sig, men denna kulturplan skulle behöva mer konkretion i redogörelserna för länets kulturliv och vad Region Kronoberg ämnar göra i praktiken under kommande planperiod för att utveckla kulturen och förutsättningarna för att vara konstnärligt yrkesverksam i länet.

Det vore även önskvärt med en bättre formalisering av dialogarbetet med länets yrkesverksamma kulturskapare, och vi hoppas att regionen under kommande planperiod kan inrätta ett konstområdesövergripande kulturskaparråd eller en referensgrupp för det professionella kulturlivet i Kronobergs län.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund