Nordisk upphovsrättssamling i Stockholm

Den 23 november samlar KLYS och Copyswede kolleger från de nordiska kulturskaparorganisationerna till ett seminarium på Piperska muren i Stockholm för att diskutera aktuella och gemensamma upphovsrättsfrågor. På agendan står bl a EU:s upphovsrättsdirektiv, nya affärsmodeller i förhållande till internetplattformar samt utvecklingen av privatkopieringsersättningen i de nordiska länderna. På plats finns representanter från sex nordiska länder, inklusive Island och Färöarna. Seminariet anordnas inom ramen för Nordisk upphovsmanna- och utövarallians som träffas en gång om året i ett nordiskt land enligt rullande schema. Ett 60-tal deltagare är anmälda.

– Vi i KLYS ser fram emot att träffa representanter från hela Norden för upphovsrättslig samordning och erfarenhetsutbyte. Det nordiska samarbetet blir allt viktigare inte minst i förhållande till EU:s återkommande initiativ på upphovsrättsområdet, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare för KLYS

– Copyswede, som liksom KLYS företräder kulturskapare från alla konstområden, sätter stort värde på det nordiska kunskapsutbytet. Vid  seminariet väljer vi att bl a fokusera på systemen för privatkopieringsersättningen som utvecklats lite olika i de nordiska länderna, säger Mattias Åkerlind, VD Copyswede.

Vid seminariet lanserar KLYS en illustration/animation, som gestaltar upphovsrätten, framtagen av Transfer Studio som består av illustratörerna Valeria Hedman och Falko Grentrup.

Foto av Ulrica Källén, fotograf Madeleine Söder

Foto av Mattias Åkerlind, fotograf Emil Nordin

Relaterade artiklar

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Den nya upphovsrättslagen brister i praktiken