Nordiska konstnärsrådet i protest: Fortsätt stödja konstnärshuset i Rom!

Inför Nordiska rådets session som äger rum i Oslo i nästa vecka samlar sig de nordiska konstnärsråden (däribland KLYS) – som tillsammans företräder närmare 100 000 yrkesverksamma kulturskapare i Norden – i en protest mot Nordiska ministerrådets planer att helt dra in stödet till Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom – Circolo Scandinavo, från och med 2024.

Circolo Scandinavo är ett unikt nordiskt konstnärsresidens som har funnits sedan 1860-talet och genom åren erbjudit boende och möjligheter till konstnärlig utveckling och konstnärligt samarbete för kulturskapare inom olika konstområden från de nordiska länderna. Många av våra mest framgångsrika författare, bild- och formkonstnärer, komponister, musiker, scenkonst- och filmarbetare har tagit del av föreningens verksamhet och lämnat sina spår i biblioteket eller konstsamlingen.

Circolo Scandinavo har länge fått ett årligt verksamhetsbidrag från nordiska ministerrådet för driften av konstnärshuset. Detta bidrag har varit och är fortfarande avgörande för att kunna fortsätta driva och utveckla verksamheten.

Under de senaste åren har nordiska ministerrådet velat göra nedskärningar i den nordiska kulturbudgeten. KLYS och de övriga nordiska konstnärsråden har vid upprepade tillfällen försökt stoppa dessa neddragningar och har i viss mån lyckats. Men nyligen blev det tydligt att nordiska ministerrådet står fast vid beslutet om att från och med 2024 inte längre bidra alls till Circolos verksamhet. Detta beslut kommer, om det ligger fast, att få katastrofala följder för Circolo som troligen kommer att behöva avveckla verksamheten. 

Vi, nordiska kulturskapare, vädjar därför i detta protestbrev till ansvariga politiker på nationell och nordisk nivå, att stoppa beslutet och begära att nordiska ministerrådet omprövar det. Än finns det tid att göra rätt och satsa på ökat nordiskt samarbete inom konsten och kulturen!

Läs vårt gemensamma protestbrev här!

Foto: Ingo Arnasson

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

Mårten Sandén ny ordförande för KLYS