Ny utredning om social trygghet för frilansare

Vid en presskonferens idag meddelade regeringen att de tillsätter en utredning om anpassningar av sjukförsäkringen till frilansares och så kallade kombinatörers villkor. Särskild utredare blir Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker. Utredningen kommer att innehålla många av de frågor som KLYS länge drivit och innebär att frilansande kulturskapare nu äntligen kan få en bättre social trygghet.

Frilansare på kultur- och medieområdet har idag ett svagt socialt skyddsnät. Det beror dels på att de har ojämna och låga inkomster, ofta från olika inkomstkällor, dels på att regelsystemet inte är anpassat efter deras särskilda villkor. En person som kombinerar inkomster i företag med inkomster från anställning riskerar att inte kunna tillgodoräkna sig alla dessa inkomster i sin sjukpenning när hen blir sjuk. Kulturskapare som i perioder lever på stipendier, vilket är ganska vanligt, kan inte tillgodogöra sig stipendieinkomsterna vid beräkning av sjukpenning. En situation som kan bli förödande vid sjukdom, särskilt i slutet av eller efter en stipendieperiod.

– KLYS har påtalat dessa brister i många år och välkomnar därför varmt att dessa frågor nu tas om hand av en statlig utredning. Det är dags att ge frilansare samma sociala trygghet som andra på arbetsmarknaden, säger Karin Inde, ordförande för KLYS.

KLYS genomförde i våras en enkätundersökning till kulturskapare inom alla konstområden om deras erfarenheter av sjukpenning och Försäkringskassan. Den visade tydligt behoven av både ändringar i regelverken och bättre kunskaper och handläggning på området hos Försäkringskassan.

Viktiga socialförsäkringsfrågor som tyvärr inte ryms i utredningen är a-kassa och pensioner i förhållande till statliga stipendier. Stipendier är inte heller a-kassegrundande vilket innebär att kulturskapare efter en stipendieperiod kan få svårt att få a-kassa. Denna fråga bör hanteras i det reformarbete av arbetslöshetsförsäkringen som nu pågår inom arbetsmarknadsdepartementet. När det gäller pensioner är det bara långtidsstipendierna (i praktiken fem- och tioåriga stipendier) som är pensionsgrundande, vilket också innebär låga pensioner för de kulturskapare som återkommande lever på ett- och tvååriga stipendier.

Ta del av kommitédirektivet från Socialdepartementet

För mer information, kontakta KLYS ordförande Karin Inde eller verksamhetsledare Ulrica Källén

På fotot: Calle Nathanson

Fotograf: Elisabeth Ohlson

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?