Prata om villkoren!

Den 9 februari 2016 arrangerade KLYS konferensen ”Prata om villkoren!”  i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering.

De medverkande på scenen diskuterade bland annat hur konstnärspolitiken definieras idag. Om staten har abdikerat från det konstnärspolitiska ansvaret i takt med regionaliseringen av kulturpolitiken och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan den statliga, regionala och kommunala nivån när det gäller konstnärspolitiken efter fem år med kultursamverkansmodellen.

KLYS skriftliga rapport från konferensen läser du här!

Programbladet med information om de medverkande finner du här!

Nedan finner du filmklippen från varje programpunkt (exklusive förhandstitten på föreställningen ”Framtiden i mig” av Folkteatern i Gävleborg).

Klipp: Erik Lindeberg

FILM 1 – INLEDNING
KLYS ordförande Marika B. Lagercrantz inleder dagen tillsammans med Gun Hedlund, kultur- och kompetensdirektör, bitr. regiondirektör, Region Gävleborg

FILM 2 – HUR FORMAS KONSTNÄRSPOLITIKEN IDAG?
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister utfrågas av Gunnar Ardelius, 2:e vice ordf. KLYS och ordf. Sveriges Författarförbund

FILM 3 – ATT BYGGA ETT KONSTNÄRSSKAP
Karin Ahlin, ordf. Svenska Tecknare samtalar med konstnärerna och satirtecknarna Sahar Burhan och Saad Hajo.

FILM 4 – NÄSTA STEG I SVENSK KONSTNÄRSPOLITIK
Panelsamtal med:
Ann Larsson, direktör Konstnärsnämnden
Olof Lavesson (M), ordf. Riksdagens Kulturutskott
Nina Björby (S), ordf. Kulturberedningen region Västerbotten
Bo Olsson, ordf. SYMF, Sveriges yrkesmusikersförbund
Samtalsledare: David Karlsson

FILM 5 – DEN PROFESSIONELLA KULTURSKAPAREN I ETT NYTT KULTURPOLITISKT LANDSKAP
Anna Lund, docent i sociologi, Linnéuniversitetet föreläser. Utfrågas av Gunilla Kindstrand, ordf. Konstnärsnämnden, kulturchef Mittmedia

FILM 6 – KULTURSKAPARES VILLKOR I REGIONER OCH KOMMUNER
Panelsamtal med:
Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet, tidigare enhetschef Kulturrådet
Magnus Alexanderson, tonsättare, musiker, och universitetsadjunkt, medlem i kulturskaparrådet Region Östergötland
Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid Gävle
Anna Söderbäck, kulturdirektör, Landstinget i Uppsala län
Mats Hallberg, bitr. kulturchef Region Skåne
Samtalsledare: Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS

FILM 7 – KONSTNÄRSPOLITIK OCH KULTUREKONOMI I NORGE OCH SVERIGE
Per Mangset, professor Emeritus, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Högskolan i Telemark, föreläser.
Samtal efteråt med Jan Granvik, vice ordf. KLYS, ordf. Musikerförbundet

FILM 8 – GEOGRAFISKA UTMANINGAR I KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Panelsamtal med:
Suvi Richter, artist/låtskrivare, projektledare, ordf. Musikcentrum Öst
Rikard Åslund, kulturchef Region Örebro län
Åsa Kratz, ordf. Länsteatrarna i Sverige, Landstingspolitiker (S) i Sörmland
Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare KLYS
Samtalsledare: Gunilla Kindstrand, ordf. Konstnärsnämnden, kulturchef Mittmedia

FILM 9 – SYNAPS
Finnissage – ”SYNAPS”
Ett interaktivt audiovisuellt  verk där glas- och tejpkonst gifter sig med elektronisk musik.
Glas och tejp: Marie Lindgren
Musik: Mikael Strömberg

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram