Stärk public service oberoende och ansvar

KLYS har tillsammans med Copyswede lämnat in sitt yttrande över public service-kommitténs slutbetänkande. I betänkandet ges förslag till nya sändningsvillkor för kommande tillståndsperiod från 2020. Vi välkomnar särskilt förslaget om längre tillståndsperioder och förslaget om ett uttryckligt uppdrag till public service-bolagen att stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela landet. Vi anser dock att mer bör göras för att stärka oberoendet från politisk inblandning, samt att uppdraget om en livskraftig produktionsmarknad måste kompletteras med tydliga riktlinjer om att bolagen måste följa kollektivavtal och föregå med gott exempel när det gäller upphovsrätten, såväl den ekonomiska som den ideella.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?