Stärkt upphovsrätt för återstart av kulturen!

KLYS har i en skrivelse till justitieministern framfört att regeringen bör skruva till genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv på ett sätt så att yrkesverksamma kulturskapare får bättre möjligheter att återstarta och försörja sig under och efter pandemin genom en stärkt upphovsrätt.

Direktivet, vars implementering är försenad, ger Sverige möjlighet att förändra den obalans som råder på den upphovsrättsliga avtalsmarknaden, och det kommer särskilt lägligt nu när pandemin slagit undan många kulturskapares möjligheter till försörjning.

Läs skrivelsen här

På fotot: Justitieminister Morgan Johansson

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

Rekordsvag kulturbudget trots enorma behov

Frågor och svar om den nya upphovsrättslagen

Seminarium om upphovsrätt på Bokmässan