Ulrica Källén tar plats i Unescorådet

KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén tar plats i Svenska Unescorådet. Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och informera om och sprida kunskap om Unesco i Sverige. Svenska Unescorådet består av 10 ledamöter som alla utses av Regeringskansliet. Ledamöterna är verksamma inom något av Unescos verksamhetsområden; utbildning, forskning, kultur, kommunikation. Perioden som ledamot sträcker sig över fyra år, mellan 2018-2021

”Unesco har en unik roll när det gäller att främja mänskliga rättigheter, utbildning och kultur i världen. I mitt arbete för kulturskapares villkor på KLYS har frågan om skydd för kulturell mångfald alltid varit central. Därför intresserar jag mig särskilt för Unescos mångfaldskonvention från 2005, liksom för det viktiga arbete som görs i Unesco kring problemen med hot, hat och trakasserier mot konstnärer. Den konstnärliga friheten hotas både här hemma och ute i världen. Svenska Unescorådet spelar en viktig roll i att lyfta den konstnärliga yttrandefriheten på Unescos agenda. Jag ser fram emot att få bidra med mitt kultur- och konstnärspolitiska perspektiv i Svenska Unescorådets fortsatta arbete.”

Läs mer om Unescos viktiga arbete på www.unesco.se

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen