3 frågor till 4: Christina Olofson

Den 1 januari 2024 börjar KLYS nya minimirekommendationer för avtal och arvoden att gälla. I samband med det har vi ställt tre frågor till företrädare för fyra av KLYS medlemsorganisationer. Näst på tur är Christina Olofson. Hon är filmregissör, producent och 1:e vice ordförande för Fackförbundet Scen & Film.

Christina, vad är konstnärlig kvalitet för dig?

Eftersom jag arbetar med berättelsen i film är min strävan att beröra, störa och förföra mottagaren. Jämställdhet och mångfald bidrar till den upplevelsen som betraktaren bär med sig en längre tid. Lyckas jag så är det konstnärlig kvalitet.

Vad innebär det för dig att ta yrkesmässigt betalt och varför ska man göra det?

Det är oerhört viktigt att värdera sitt arbete och se sig som en professionell person som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Framförandet bygger på tidigare gjorda lärdomar och vunna insikter – år av arbete och förberedelser. Att ta betalt för sitt arbete vittnar om att ta sig själv på allvar. För en seriös arrangör innebär ett lyckat arrangemang, publikens uppskattning och att den gärna återkommer. Det ska inte ses som en hobby. Ingen läkare opererar gratis. Varje framträdande och arrangemang för såväl arrangör som medverkande är som ett visitkort.

Vilket är ditt tips till uppdragsgivare som anlitar en professionell kulturskapare?

Att informera i god tid om besöket, att sprida information. Att förbereda mötet eller föreläsningen genom att tekniken fungerar klanderfritt, projektorn på plats, ljudet är mer än bra. Ju bättre förberett, desto bättre upplevelse för publiken. Noggrannhet och omsorg inför arrangemanget samt insikt om och förståelse för att detta är mitt levebröd.

Läs mer om KLYS nya arvodesrekommendationer här.

Foto: Sören Vilks
Illustration: Eva Lindeberg

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Ett halvår med KLYS nya ordförande

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal