3 frågor till 4: Josefine Engström

Den 1 januari 2024 börjar KLYS nya minimirekommendationer för avtal och arvoden att gälla. I samband med det har vi ställt tre frågor till företrädare för fyra av KLYS medlemsorganisationer. Först ut är Josefine Engström, illustratör och ordförande för Svenska Tecknare.

Josefine, vad är konstnärlig kvalitet för dig?

För mig innebär det en vilja att undersöka, tolka och förstå omvärlden eller sig själv och en önskan om att uttrycka sig för att nå andra människor. Bakom begreppet konstnärlig kvalitet ligger, allt som oftast, långa utbildningar, år av hårt arbete och ett outtröttligt driv. Det är inget som uppnås i en handvändning.

Vad innebär det för dig att ta yrkesmässigt betalt och varför ska man göra det?

Att ta skäligt betalt är en självklarhet för de absolut flesta yrkesgrupper, men tyvärr något som verkar vara svårt för oss kulturskapare. Anledningarna är givetvis många, men att ta betalt för den unika kompetens och expertis som vi besitter och som våra uppdragsgivare har behov av borde vara självklart även för oss. Om vi själva inte värderar det vi gör blir det ju svårt för andra att göra det.

Vilket är ditt tips till uppdragsgivare som anlitar en professionell kulturskapare?

Den här broschyren är ett bra första steg. Som uppdragsgivare bör man komma ihåg att man anlitar en kulturskapare just på grund av deras professionalism och professionalism kostar, oavsett yrke.

Läs mer om KLYS nya arvodesrekommendationer här.

Foto: Anneli Nygårds
Illustration: Eva Lindeberg

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!