Återställ den nordiska kulturbudgeten!

Återställ den nordiska kulturbudgeten!
3 maj, 2021 Evelina Freiman

Återställ den nordiska kulturbudgeten!

Den 4 maj träffas de nordiska kulturministrarna för att diskutera fördelningen av den neddragna nordiska kulturbudgeten. Ansvarig minister i Sverige är handelsminister Anna Hallberg. Det nordiska konstnärsrådet, där KLYS ingår och som tillsammans företräder nästa 100.000 yrkesverksamma kulturskapare i Norden, följer nu upp sin protest mot denna neddragning från i höstas.

I ett nytt gemensamt nordiskt uttalande angående nordiska ministerrådets katastrofala beslut kräver vi att den nordiska kulturbudgeten återställs och förstärks, inte minst p g a pandemin och det stora behovet av nordiskt samarbete inom kultur- och mediesektorn inom de närmaste åren.

Läs uttalandet

 

På fotot: Anna  Hallberg, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

Fotograf: Kristian Pohl Regeringskansliet