Bättre social trygghet för egenföretagare

KLYS har lämnat yttrande över utredningen SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare, där det bland annat föreslås enklare och bättre regler för enskilda näringsidkare att få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknad. KLYS har länge påtalat svårigheterna för kulturskapare med enskild firma att få en rimlig SGI och välkomnar därför utredningens huvudförslag. Utredningen gör också en rad bedömningar som skulle kunna underlätta för egenföretagare bland annat i arbetslöshetsförsäkringen och när det gäller tillgång till arbetsmarknadsutbildningar hos Arbetsförmedlingen.

Läs yttrandet

Foto: Shutterstock

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher