Etikett: egenföretagare

Förslag om social trygghet stärker kulturen i grunden

Angående Kulturanalys rapport om kulturarbetsmarknadens återhämtning

KLYS tillstyrker förlängning av a-kasselättnader

Bättre social trygghet för egenföretagare

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

Låt egenföretagare ta del av arbetsmarknadsutbildningar

Resultat av KLYS enkät om sjukpenning