Den nya upphovsrättslagen brister i praktiken

I torsdags anordnade KLYS och Sveriges Författarförbund ”Bokmässans kanske viktigaste seminarium” enligt samtalsledaren Anders Rydell. Vi hade bjudit in företrädare från KLYS medlemsförbund – Åsa Anesäter, jurist Författarförbundet, Alex Haridi, ordförande Dramatikerförbundet, och Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund – för att ta reda på hur den nya upphovsrättslagen fungerar i praktiken för deras respektive yrkesgrupper. Är den en succé eller ett misslyckande? Har den stärkt kulturskapares avtalsställning? Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023, som ett resultat av EU:s så kallade DSM-direktiv. Ett av syftena med den var att skapa en bättre balans och fördelning av upphovsrättsliga intäkter mellan de olika parterna på marknaden.

Några slutsatser från samtalet:

  • Syftet med DSM-direktivet är vällovligt, men den nya svenska lagen är otydlig och tolkas olika av parterna i avgörande frågor, som rätten till information och skälig ersättning.
  • Antalet ”buyouts” och långa upplåtelsetider har inte minskat med stöd av lagstiftningen, snarare tvärtom.
  • Kunskap och information om upphovsrätt i allmänhet och den nya lagen i synnerhet behöver förbättras både bland kulturskapare och användare. Här behöver regeringen gå vidare med satsningar i enlighet med återstartsutredningens förslag.

Seminariet var fullsatt och det enda på Bokmässan som ägnades åt att analysera den nya lagens effekter. KLYS vill särskilt tacka våra fantastiska samtalsdeltagare och Författarförbundet för möjligheten att disponera Litteraturscenen för detta samtal!

Vill du läsa mer om DSM och den nya upphovsrättslagen? Det kan du göra här.

På bilden (från vänster): Anders Rydell, Paulina Holmgren, Alex Haridi, Åsa Anesäter
Foto: Martin Jonsson Tibblin

Relaterade artiklar

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Frågor och svar om den nya upphovsrättslagen