Ersättningsutredningen missar helt målet

KLYS har tillsammans med upphovsrättsorganisationen Copyswede lämnat in sitt yttrande över betänkandet SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som säkerställer att upphovspersoner och utövare får lämplig och proportionerlig ersättning när deras verk och framföranden används på begäran av enskilda (till exempel vid streaming).

Trots de väl dokumenterade och skriande behoven på upphovsrättsmarknaden läggs i betänkandet inte ett enda förslag som på riktigt kommer att stärka kulturskapares rättigheter i dessa situationer. Vi kräver ett omtag i dessa frågor och att en ny utredning tillsätts med ett bredare uppdrag för att fånga upp den stora andel av den digitala kultur- och mediemarknaden, som inte kommer omfattas av kulturskapares rätt till skäliga ersättningar. Lämplig och proportionerlig ersättning måste säkerställas utmed hela den upphovsrättsliga näringskedjan.

Yttrandet läser du här

Foto: Shutterstock

Relaterade artiklar

Rekordsvag kulturbudget trots enorma behov

Frågor och svar om den nya upphovsrättslagen

Seminarium om upphovsrätt på Bokmässan