Seminarium: Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen?

Arrangör: KLYS

Tid och plats: Tisdag 5 juli, kl. 15.00-15.45, Strandgatan 14, Gotlands museum

Länk till sändningen av seminariet

Länk till Almedalsprogrammet

Hur hanterar vår tids kulturpolitik balansen mellan att tillgodose medborgares resp. professionella kulturskapares intressen? Regionala kulturplaner skriver allt mer om vikten av att värna konstnärlig frihet och att främja professionella kulturskapares villkor. Vad blir det av dessa ambitioner i praktiken? Får kulturskaparna gehör för sina yrkesmässiga behov? Vilken roll har regionerna i landets konstnärspolitik jämte övriga parter? Har regionerna hittat arbetssätt som kompletterar både statlig och kommunal konstnärspolitik på ett gynnsamt vis?

Medverkande: Grethe Rottböll, författare, ordförande, Sveriges Författarförbund, Linda Marie Karlsson, konsthantverkare, vice riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation, Paola Ciliberto, enhetschef Kultur, Region Gotland, Anna Söderbäck, direktör, Konstnärsnämnden. Moderator: Anders Rydell, författare, journalist