Ny folder om KLYS

Nu finns en ny folder med information om KLYS verksamhet.

Foldern finns att läsa och ladda ner här på hemsidan och kan också beställas från vårt kansli. I broschyren berättar vi om vad KLYS är och vad vi arbetar med.

Här kan du läsa broschyren.

KLYS andra broschyrer om bl.a. samverkansmodellen eller arvodesrekommendationer hittar du här.

Om du vill ha våra broschyrer skickade till dig – maila gärna kansliet på klys@klys.se. Broschyrerna är gratis, men vi tar ut en avgift motsvarande portot om du beställer större mängder.

Grafisk form: Eva Lindeberg

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott