Förslag om social trygghet stärker kulturen i grunden

Vid en presskonferens idag presenterades resultatet av en viktig utredning om sjukpenninggrundande inkomst, SGI, (SOU 2023:30), som på ett avgörande sätt kommer att förbättra den sociala tryggheten för frilansare och så kallade kombinatörer, inte minst på kultur- och mediearbetsmarknaden. Det handlar om att skapa en större rättvisa i ett generellt trygghetssystem, som länge utestängt personer med till exempel korta jobb och uppdrag.

Utredningen tillsattes under hösten 2021 i syfte att anpassa sjukförsäkringssystemet till den moderna arbetsmarknaden, till exempel den ökande förekomsten av gig-arbetare, och fånga in fler i det sociala trygghetssystemet. Det handlar om personer som är med och bidrar till socialförsäkringssystemet, men som – när de blir sjuka eller ska vara föräldralediga – inte har möjlighet att räkna in alla sina inkomster som underlag för beräkning av sjuk- och föräldrapenning.

– Genom utredningens förslag kan även en frilansande kulturskapare, som till exempel kombinerar företag med korta anställningar, våga vara sjukskriven eller föräldraledig, konstaterar Ulrica Källén, verksamhetsledare i KLYS. KLYS har arbetat för en sådan förändring i decennier och nu ligger äntligen ett konkret förslag till lösning på regeringens bord.

I utredningen föreslås också att de statliga stipendierna till konstnärer och kulturskapare ska kunna räknas in i beräkningen för SGI. Detta är en välkommen reform som kommer innebära att kulturskapare, som i perioder får sin försörjning via stipendier, inte ska riskera att stå helt utan socialt skyddsnät om de blir sjuka eller skaffar barn strax efter en stipendieperiod. Att skapa en social trygghet även för stipendietagare inom kulturområdet är en fråga som aktivt drivits genom åren, inte bara av KLYS, utan av politiker i riksdagen från vänster till höger.

– Att stipendierna föreslås kunna ligga till grund för SGI är viktigt, eftersom många kulturskapare har sin inkomst från stipendier under kortare eller längre perioder i livet. Och nu när regeringen satsat extra medel på ytterligare stipendier via Konstnärsnämnden och Författarfonden blir frågan än mer angelägen, säger Karin Inde, musiker och ordförande i KLYS.

KLYS förutsätter nu att socialförsäkringsminister Anna Tenje tillsammans med regeringen tar dessa förslag vidare och lägger fram en proposition till riksdagen inom en snar framtid. Om förslagen blir verklighet kommer hela den kulturella och kreativa sektorn att stärkas i grunden.

Utredningens förslag kommer att diskuteras med kulturskapare och politiker från olika partier vid KLYS seminarium i Almedalen torsdagen den 29 juni kl. 12.30-13.45.

Utredningens slutbetänkande går att läsa i sin helhet här.

På bilden: Karin Inde, ordförande, och Ulrica Källén, verksamhetsledare, KLYS
Foto: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher