Glädjande beslut om ny upphovsrätt i EU

EU:s ministerråd har nu äntligen fattat det slutliga beslutet om att godkänna EU:s upphovsrättsdirektiv. En övertygande majoritet av EUs medlemsländer stödjer direktivet i sin helhet. Detta innebär att vi i Sverige inom två år kommer att ha en modernare och mer rättvis upphovsrättslagstiftning, som ger kulturskapare bättre verktyg att hävda sin upphovsrätt.

Direktivet innehåller bestämmelser som Sveriges kulturskapare kämpat för i många år. Det handlar bl.a om rätten att få rimliga och proportionerliga ersättningar vid nätanvändning, rätten att få insyn i hur ens verk används på nätet och rätten att få säga upp ett avtal om verket inte används på avtalat sätt.

”Efter att ha arbetat i åratal på nationell nivå med att få igenom denna typ av regler, är det fantastiskt för kulturskaparna i KLYS att nu få stöd från EU i frågan”, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. ”Vid en klok implementering kommer direktivet att innebära kraftigt förbättrade villkor för landets kulturskapare”, tillägger hon.

Direktivet tryggar också fortsatt användning och utveckling av den svenska avtalslicens-modellen. Kulturskaparnas organisationer kommer att kunna träffa fler avtal om användning av upphovsrättsligt skyddade verk, inte minst på det digitala området. Detta gynnar framför allt användare som bibliotek, arkiv, skolor/lärosäten, TV- och radio-bolag osv och därmed också allmänheten.

”Direktivet är inte bara en seger för kulturskaparna, utan också för rättvisan och för nätanvändarna”, säger Marika Lagercrantz, skådespelare/regissör och ordförande för KLYS

Genom att direktivet syftar till att främja avtal mellan nätplattformar och rättighetshavare, kommer obalansen när det gäller fördelning av nätintäkter att minska, och kulturskapare få del i de värden som deras verk genererar.

Nästa steg är att kulturskaparorganisationerna i Sverige inom ramen för KLYS ska analysera det färdiga direktivet närmare och ta fram förslag till hur det bäst bör implementeras i svensk rätt.

För mer information:

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS                                               0733-40 00 33

Susin Lindblom, vice ordförande KLYS                                                0705-88 87 03

Marika Lagercrantz, ordförande KLYS                                                 070-658 85 98

Relaterade artiklar

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet!

KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport