Göran Hägglund, ordförande i public service-kommittén, besöker KLYS nämnd

Göran Hägglund är ordförande i den parlamentariska public service-kommittén, som senast i april ska ge förslag på hur public service-uppdraget ska regleras under nästa tillståndsperiod, 2026-2033. På tisdagskvällen besökte han KLYS nämnd för ett samtal om den pågående utredningen.

Vid mötet berättade Hägglund om kommitténs arbete och därefter gavs KLYS medlemsorganisationer möjlighet att ställa frågor och lyfta sina synpunkter.

KLYS har länge argumenterat för vikten av ett oberoende, starkt och brett public service. Idag är detta viktigare än någonsin, inte minst när konkurrensen från globala medieplattformar och streamingtjänster blir allt hårdare. Och kriser som pandemin och kriget i Ukraina har med stor tydlighet visat samhällets stora behov av ett fritt och starkt public service med hög trovärdighet. Några av de punkter som KLYS lyfte under samtalet var:

  • Vikten av ett fortsatt brett innehållsuppdrag
  • Behovet av en stärkt och långsiktigt hållbar finansiering
  • Vikten av ett fortsatt starkt och dynamiskt kulturuppdrag
  • Förtydligande av villkoret att bidra till att stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela landet, exempelvis genom att erbjuda goda villkor för medverkande kulturskapare i enlighet med gällande avtal, arvodesrekommendationer och ny upphovsrättslagstiftning.

I början av hösten 2023 lämnade KLYS en skrivelse till kommittén, där vi utvecklar synpunkterna ovan. Läs gärna mer här!

På bilden: Mårten Sandén och Göran Hägglund
Foto: KLYS

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?