KLYS förslag till krispaket för kulturen

Mot bakgrund av läget för yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden p g a Coronaviruset har KLYS tagit fram ett förslag till regeringen med åtgärder att vidta för att avhjälpa de negativa konsekvenserna för dessa yrkesgrupper med anledning av nuvarande kris och för att se till att kulturskaparkåren kan övervintra och även förhoppningsvis bidra till viktiga samhällsfunktioner under en svår tid.

Sammanfattning av förslagen i KLYS krispaket för kulturen:

 • Krismedel till Konstnärsnämnden och Författarfonden, som ska kunna sökas av professionella kulturskapare inom alla konstområden, p g a uteblivna inkomster under tiden Corona drabbar sektorn, för dem som har svårt att få tillgång till a-kassa
 • Krismedel till kulturinstitutioner med publik verksamhet och arrangörer av kulturevenemang samt fria grupper inom samtliga konstområden, i syfte att de ska kunna hålla avtal och betala ut arvoden, ersättningar och löner till medverkande kulturskapare
 • Lättnader i hyreskostnader för offentligt ägda lokaler inom kulturområdet
 • Extra medel för att förstärka centrumbildningarna (uppdragsförmedling på kulturområdet) som idag representerar 11 000 frilansare inom alla konstområden, bl a för att de ska kunna förstärka sin förmedlingsverksamhet, t ex till skolor
 • Att ge kulturskapares yrkesorganisationer möjlighet att söka medel för att kunna erbjuda utvidgad rådgivning och information till enskilda kulturskapare och arrangörer inom berört konstområde.
 • Att skapa möjligheter i arbetslöshetsförsäkringen för frilansare i olika former att få tillgång till a-kassa i större utsträckning under Coronakrisen
 • Att slopa eller korta ned kvalifikations- och anslutningstiden för nya medlemmar i A-kassan så att frilansare kan få arbetslöshetsförsäkring utbetald direkt eller så snart som möjligt
 • Att egenföretagare ska kunna permittera sig själva, på så sätt att de kan jobba deltid i sitt företag, och få statligt stöd för att täcka upp inkomstbortfall motsvarande det förslag till korttidspermittering som regeringen beslutat om för företag som behöver permittera sina anställda.

Vidare föreslår vi;

 • Förstärkning av resurser till filmområdet
 • Förstärkning av mediestödet
 • Större flexibilitet för kulturmyndigheter i bidragsgivningen
 • Förstärkning av kultursamverkansmodellen med inriktning mot att skydda kulturlivet i landets alla regioner mot Coronakrisens negativa effekter
 • Förstärkning av scenkonstallianserna
 • Möjlighet för yrkesverksamma kulturskapare med långa utbildningar att skjuta upp betalningen av studielån till CSN

Läs KLYS förslag till krispaket för kulturen här.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher