KLYS i Almedalen

Äntligen är det dags att ses i Almedalen igen efter den två år långa pandemin! KLYS finns såklart på plats och arrangerar både seminarier och kulturskaparmingel. Hoppas vi ses!

Är det kulturella kretsloppet hotat?

Arrangörer: KLYS och Ideell kulturallians

Tid och plats: Måndag 4 juli, kl. 15.00-15.45, Bredgatan 10, Länsteatern, ”Kultur i Almedalen”

Samtal mellan KLYS ordförande Karin Inde och Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och vd Folkets Hus och Parker

Länk till Almedalsprogrammet

Arrangörer är beroende av att kulturskapare har goda förutsättningar, kulturskapare behöver starka och modiga arrangörer. Vilka är då hoten mot det kulturella kretsloppet? Vad händer när publiken sviktar, arrangörerna får det svårt att gå ihop och de professionella kulturskaparna i högre utsträckning behöver ta andra jobb för att överleva? Hur återhämtar vi oss långsiktigt efter pandemin, när det inte längre finns stödpaket? Hur kan de yrkesverksamma och de ideella samverka för att hjulen ska snurra bättre? Och vad händer efter valet? Kan vi få en politik som bättre ser till aktörer med olika förutsättningar och ekonomi? Du möter Karin Inde, ordförande KLYS och Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och vd Folkets Hus och Parker i ett samtal om det kulturella kretsloppet, från ideell till professionell, från offentligt finansierad till kommersiell.

Arbetsmarknaden förändras – gör a-kassan det?

Arrangörer: KLYS, Fackförbundet Scen & Film, Journalistförbundet

Tid och plats: Tisdag 5 juli, kl. 12.30-13.45, Strandgatan 19, TCO-landet

Länk till Almedalsprogrammet

Antalet frilansare ökar, inte minst på kultur- och medieområdet, men det är många gånger svårt för dessa att få tillgång till a-kassa när de inte har jobb. Detta blev särskilt tydligt under pandemin. Regeringen arbetar just nu med en stor a-kassereform som syftar till en modernisering av arbetslöshetsförsäkringen och till att fler på arbetsmarknaden ska ha rätt till a-kassa. I detta samtal diskuterar politiker och företrädare för kulturskapare och journalister, hur a-kassan bör reformeras för att bättre fånga en växande grupp frilansare på arbetsmarknaden.

Artisten och låtskrivaren Annika Fehling spelar en av sina nya låtar. Hon ackompanjeras av pianisten Robert Wahlström.

Medverkande: Anna Johansson, ordförande arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna, Alireza Akhondi, ledamot arbetsmarknadsutskottet, Centerpartiet, Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet, Simon Norrthon, ordförande, Fackförbundet Scen & Film, Karin Inde, ordförande, KLYS, Mats Essemyr, expert i a-kasseutredningen, f.d. utredare TCO. Moderator: Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef, Journalistförbundet

Flipp eller flopp – hur landar förslaget till moderniserad upphovsrätt?

Arrangör: Journalistförbundet, KLYS medverkar genom Ulrica Källén, verksamhetsledare för KLYS

Tid och plats: Tisdag 5 juli, kl. 14.00-14.45, Strandgatan 19, TCO-landet, lilla scenen

Länk till Almedalsprogrammet

Tre år har gått sedan EU-parlamentet antog DSM-direktivet, men implementeringen i svensk lag har dröjt. Först i höst räknar riksdagen fatta beslut om hur en moderniserad upphovsrätt ska se ut i Sverige. Vilka problem finns kvar att lösa? Och vilka delar är en flipp? Eller en flopp?

Medverkande: Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet, Ulrica Källén, verksamhetsledare, KLYS, Jörgen Gassilewski, vice ordförande, Sveriges Författarförbund. Moderator: Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef, Journalistförbundet

Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen?

Arrangör: KLYS

Tid och plats: Tisdag 5 juli, kl. 15.00-15.45, Strandgatan 14, Gotlands museum

Länk till sändningen av seminariet

Länk till Almedalsprogrammet

Hur hanterar vår tids kulturpolitik balansen mellan att tillgodose medborgares resp. professionella kulturskapares intressen? Regionala kulturplaner skriver allt mer om vikten av att värna konstnärlig frihet och att främja professionella kulturskapares villkor. Vad blir det av dessa ambitioner i praktiken? Får kulturskaparna gehör för sina yrkesmässiga behov? Vilken roll har regionerna i landets konstnärspolitik jämte övriga parter? Har regionerna hittat arbetssätt som kompletterar både statlig och kommunal konstnärspolitik på ett gynnsamt vis?

Medverkande: Grethe Rottböll, författare, ordförande, Sveriges Författarförbund, Linda Marie Karlsson, konsthantverkare, vice riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation, Paola Ciliberto, enhetschef Kultur, Region Gotland, Anna Söderbäck, direktör, Konstnärsnämnden. Moderator: Anders Rydell, författare, journalist

Kulturskaparmingel

OBS! Endast inbjudna

Äntligen är det dags för KLYS återkommande och mycket uppskattade kulturskaparmingel! Vi ses och diskuterar kulturen, politiken och livet. Tid och plats i inbjudan.

Foto: Elin Nysten/Region Gotland

Relaterade artiklar

Glad sommar!

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre