KLYS konstnärspolitiska prioriteringar

KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma och föreslå eventuella förändringar i enlighet med nuvarande förutsättningar och behov.

Att stärka kulturskapares villkor är en komplex fråga och kan inte lösas genom några få satsningar inom kulturpolitikens ram. Det behövs många olika typer av åtgärder inom flera politikområden, såväl inom kulturpolitiken, som inom t ex socialförsäkrings-, arbetsmarknads- och upphovsrättspolitiken, för att skapa rimliga villkor för konstnärligt skapande.

KLYS visar därför på en rad konkreta konstnärspolitiska åtgärder men pekar också på vad som måste utvecklas inom andra politikområden såsom upphovsrätt, social trygghet och skatter.

Läs våra prioriteringar här.

Uppdraget ska redovisas den 28 februari 2018 och du kan under arbetets gång följa den konstnärspolitiska utredningen via dess hemsida, www.konstnärspolitiskautredningen.se

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott