KLYS möter: Gitte Grönfeldt Wille

KLYS möter: Gitte Grönfeld Wille – Kulturchef i Region Skåne

Med anledning av Coronakrisen och hur den slår mot kulturskapare över hela landet och inom alla kulturområden vill KLYS höra hur arbetet med kultur kan se ut i Sveriges regioner. I dessa kortintervjuer har vi valt att ställa några frågor till en kulturchef i söder och mellansverige- Region Skånes Gitte Grönfeld Wille och Region Dalarnas Malin Lagergren.

Sedan 2012 har Gitte Grönfeld Wille arbetat som Region Skånes kulturchef. Innan hon kom till Region Skåne arbetade hon bland annat under flera år som kulturpolitisk rådgivare för Region Sjaelland och Bornholms Regionskommune.

Kan du berätta lite om dig själv, om din bakgrund och hur du kom att intressera dig för regionalt kulturarbete?

Jag är utbildad dramaturg och har i hela mitt vuxna liv arbetet med konst och kultur. Det är ju ett område som präglas av många olika infallsvinklar men min drivkraft har alltid varit att kunna arbete för konstens och kulturens närvaro i vårt samhälle. Det handlar om att sträva efter att flera människor i vårt samhälle får möjlighet både att skapa och uppleva ett liv med konst. Att leva i ett samhälle utan konstnärer, kreativitet och mänsklig uppfinningsrikedom, är för mig otänkbart.

Jag tror dessutom starkt på att det gränsöverskridande som finns i konsten är viktig. Konstnärer har ju en förmåga att se det som inte än finns och sätta ord och bilder på vår existens. Konstnärer ser ofta nya perspektiv eller idéer, som i sin tur inspirerar andra på ett individuellt plan, eller som idé och kunskap som sprids vidare till de kreativa branscherna och andra sektorer. Att kunna vara med att påverka och arbeta för att stärka kultursektorn betydelse i samhällsutvecklingen är min motivation för att jobba med regional kulturutveckling. Det är här jag kan göra skillnad.

Hur arbetar din region för att underlätta för kulturskapare i regionen under krisen? Vad hoppas du att regionen kan förbättra och hur resoneras det kring krishjälp till kulturskapare och kulturverksamheter?

Som alla vet har spridningen av Corona-viruset och den globala pandemin har haft stor påverkan på hela samhället och alla sektorer. Det är en surrealistisk situation, som har utmanat våra föreställningar om världen som vi känner den.  Region Skåne valde den 11 mars att temporärt stänga egna kulturverksamheter för att minska risken för smittspridning, Malmö Opera under resten av säsongen och Skånes Dansteater fram till den 31 maj. För övriga 91 verksamhetsbidragsmottagare har vi en generös hållning. Alla verksamhetsbidrag betalas ut enligt plan och det är möjligt att få förskottsutbetalningar, uppskov med redovisningar, förlängda eller pausade projekt utan att det får konsekvenser för projektbidraget.

Precis som i resten av Sverige upplever vi stora intäktsbortfall i sektorn i Skåne. Region Skånes budget för kultur omsluter 725 miljoner kronor men i stort sett alla medel verkar redan ute i kulturlivet eller är öronmärkta för projekt inom kultursektorn. Denna samhällskris kräver därför mer än bara en omdisponering inom befintlig budget i någon större skala. En större omdisponering skulle innebära att vi drar undan mattan för kulturskapare och kulturverksamheter. Behovet av att få nya medel/krispengar är stort. Med statens krispaket på 500 miljoner kronor har delar av svenskt kulturliv fått möjlighet att söka kompensation för intäktsbortfall men 500 miljoner kronor täcker såklart inte behovet. Många kulturaktörer som är viktiga i den kulturella infrastrukturen kan inte söka. Vi kommer att ha ett postcorona kulturliv som Sverige behöver ha en långsiktig återhämtningsplan för, eller en ”Marshallplan” för kulturen. Det handlar om ett bredare politiskt samverkan, nya samarbetsstrukturer. Om konstnärer och kulturskapare ska kunna försörja sig nu och i framtiden, måste vi som myndigheter; stat, region och kommun krocka arm och agera klokt tillsammans.

Hur tar du del av kultur under corona/covid-19? Har du hittat nya sätt eller nya konstuttryck som du inte var bekant med innan?

Coronapandemin har visat på kultursektorns enorma kreativitet. Många kulturskapare har sagt: ”Vi ställer inte in, vi ställer om” och det har de gjort via en imponerande snabb digital omställning. Livesändningar inom stort sett alla konstformer och kreativa sätt att använda de digitala verktygen på. Ett exempel är ”Världen saktar ned för ett ögonblick men poesin fortsätter” en online festival (MalmöTXT Online) med videoläsningar av poeter och författare som ägde rum den 23 april men som fortsatt kan ses på nätet. Den tittar jag gärna på!

Tack för att du tagit dig tid att svara på våra frågor. Vi önskar dig en fortsatt varm, bra och frisk vår och ser fram emot att fortsätta våra samtal med dig och din region om kulturskaparfrågor.

Foto: Region Skåne

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet – om hopp i en dyster tid

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin