Etikett: Regional kulturpolitik

Nytt medlemsbrev!

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram

Se våra seminarier från Almedalen i efterhand!

KLYS om Region Östergötlands förslag till kulturplan för 2024-2027

Region Västerbotten inför kulturskaparsamråd enligt KLYS-modell

KLYS om VGR:s förslag till kulturstrategi och kulturplan för 2024-2027