KLYS möter: Malin Lagergren- Kulturchef Region Dalarna

KLYS möter: Malin Lagergren – Kulturchef och bildningschef i Region Dalarna

Med anledning av coronakrisen och hur den slår mot kulturskapare över hela landet och inom alla kulturområden vill KLYS höra hur arbetet med kultur kan se ut i Sveriges regioner. I dessa kortintervjuer har vi valt att ställa några frågor till kulturcheferna i söder och Mellansverige – Region Skånes Gitte Grönfeld Wille och Region Dalarnas Malin Lagergren.

I denna intervju svarar Malin Lagergren på KLYS frågor. Malin har en bakgrund som lärare och filmkonsulent och har arbetat inom i Region Dalarna sedan nittiotalet.

 

Kan du berätta lite om dig själv, om din bakgrund och hur du kom att intressera dig för regionalt kulturarbete?

Sedan 2010 är jag chef för Kultur och bildning i Region Dalarna, men jag har jobbat i organisationen sedan mitten av 1990-talet. Jag började som filmkonsulent på Film i Dalarna och blev chef där efter några år.

Jag är född och har bott större delen av mitt liv i Stockholm. Rent konkret växte jag faktiskt upp mitt emellan Operan och Dramaten i en kulturintresserad familj. Sång och litteratur har alltid varit mitt stora fritidsintresse, men min väg till att arbeta med kultur har gått via läraryrket, där jag som lärare i svenska fann stort värde i att lyfta in kulturella uttryck i undervisningen.

När jag flyttade till Dalarna hade jag från början ett typiskt storstadsperspektiv, dvs att all samlad kompetens och kreativitet finns samlad i Stockholm. Men det fick jag snabbt lägga ned. Kulturen i Dalarna är synnerligen levande och stark och den utvecklas, förnyas och frodas. Och här finns gott om professionella utövare.  Det är en stor ynnest att få stödja kulturlivet i Dalarna.

Hur arbetar din region för att underlätta för kulturskapare i regionen under krisen? Vad hoppas du att regionen kan förbättra och hur resoneras det kring krishjälp till kulturskapare och kulturverksamheter?

Vi gick tidigt ut med att vi inte återkräver beviljade bidrag för 2020, just nu ser vi över möjligheten att omdisponera medel inom förvaltningen. Detta för att skapa möjligheter för fria kulturutövare och föreningar. De största svårigheterna ser vi finns hos de fria kulturskaparna i Dalarna, men även inom föreningslivet och biografer. Det är viktigt att vi informerar om vilka stöd som finns att söka och vem som kan söka. Vi har precis gått ut med information på vår webb angående de 500 miljonerna till kulturlivet som staten beslutat om.  Flera av våra  verksamheter har gjort undersökningar bland kulturskaparna för att få en bild av läget och utifrån vad som framkommit har i vissa fall befintliga stöd styrts om för att stötta kulturlivet. Min bild är också att verksamheterna fullföljer de avtal som ingåtts med konstnärer och arrangörer även om det blir inställt. Vi ser också över hur aktiviteter kan komma den hemmasittande publiken till del.

Vad gäller de regionfinansierade verksamheterna som Dalateatern och Musik i Dalarna så klarar de en kris på kortare sikt, men fortsätter det här i höst så blir det svårt.

Det kommer nog bli svårt att få ta del av de statliga krisstöden som nu ska ut till kommuner och regioner. Där hoppas jag på att man i stället öronmärker medel särskilt till kultursektorn.

Hur samarbetar Region Dalarna med kommunerna i Dalarna i fråga om satsningar på kulturen i och med corona /covid-19?

Vi har gått ut med en enkät till kommunerna om hur Coronasituationen drabbar kulturen lokalt. När vi omdisponerar medel kommer kommunerna vara en viktig part för att nå dem som är i behov av stödinsatser ute i länet.

Hur tar du del av kultur under corona/covid-19? Har du hittat nya sätt eller nya konstuttryck som du inte var bekant med innan?

Jag ser fram emot att ta del av Region Dalarnas uppmärksammande av Dansens dag på Facebook och på vår hemsida. Vi har efterlyst nyskapande danssolon av frilansande dansare i länet på temat ”utomhus” och dansarna har i övrigt haft fria händer. Fyra filmade bidrag från norr till söder har kommit in och det blir både snöklätt och vårlikt! Och givetvis blir konstnärerna arvoderade!

Och så har jag har haft möte med min bokcirkel på Google Meet. Första gången på 37 år som vi inte träffas IRL, det gick det också!

Tack Malin för att du tagit dig tid att svara på våra frågor. Vi önskar dig en fortsatt varm, bra och frisk vår och ser fram emot att fortsätta våra samtal med dig och din region om kultur- och kulturskaparfrågor.

Foto: Hossein Salmanzadeh

Relaterade artiklar

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

3 frågor till 4: Christina Olofson