KLYS om Stockholms krisfond till kulturen

Ge kulturen ett krispaket med nya medel i Stockholm!

Stockholms stad har presenterat ett förslag till ”ny krisfond” med anledning av Coronakrisens effekter för kulturlivet i Stockholm. Krisfonden innebär inte några nya medel för kulturen utan endast en omfördelning av befintliga kulturstöd, som nu pausas.

KLYS välkomnar att en krisfond för kulturen i Stockholm inrättas, men den får inte utgöra omfördelade medel, utan måste ligga utanför ordinarie budget och tillföras nya, substantiella resurser. Den får inte innebära att pågående, kommande och planerade kultursatsningar i Stockholm raseras. Stockholm behöver i denna kris satsa både på kort och lång sikt, såväl på sina kärnverksamheter som på fria kulturverksamheter och projekt, för att kunna behålla ett rikt och vitalt kulturliv i staden även i framtiden.

Vi är medvetna om de stora utmaningar vad gäller behov från övriga delar i samhället som Stockholm står inför till följd av Corona. Men kulturen är ett område som är särskilt drabbat och bör även på kommunal nivå beviljas extra stöd i denna kris.

Att omfördelning av stöd och bidrag på kulturområdet sker till följd av situationen är helt naturligt och dessutom något som KLYS efterlyst. Flera myndigheter har aviserat att de riktar om sina stöd, t ex Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Men på den statliga nivån har nya medel tillförts dessa myndigheter för akut stöd till enskilda kulturverksamheter och kulturskapare.

Mot bakgrund av den konsekvensbeskrivning som KLYS har sammanställt av Coronakrisens effekter för yrkesverksamma kulturskapare som gäller i allra högsta grad Stockholm, där drygt hälften av landets kulturskapare är verksamma, är det tydligt att ett brett krispaket för kulturen är nödvändigt både på regional och kommunal nivå i Stockholm.

Vi uppmanar därför politikerna i Stockholms stad, men även i Region Stockholm, att hämta vägledning i KLYS förslag till krispaket för kulturen, som vi presenterade för regeringen den 18 mars. Regeringens satsningar som på flera sätt svarar mot KLYS förslag och som bl a utgör nya medel på 500 miljoner till kulturen, behöver kompletteras på ett klokt sätt med regionala och kommunala krispaket för kulturen.

KLYS hoppas att inom kort återkomma med mer detaljerade förslag kring hur sådana regionala och kommunala krispaket för kulturen bör se ut!

Foto: Yanan Li

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher