Konsten att delta söker mentorer

JOBBAR DU MED KULTUR ELLER JOURNALISTIK OCH VILL BERIKA DITT SKAPANDE MED NYA YRKESKONTAKTER? DÅ ÄR KONSTEN ATT DELTA NÅGOT FÖR DIG!

Konsten att delta (som KLYS är projektägare för) söker dig som redan är etablerad i det svenska kulturlivet och som vill berika kontaktnätet med kollegor med annan bakgrund.

Konsten att delta ger möjlighet till kulturskapare och journalister från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framför allt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet.

Samtidigt ger Konsten att delta en möjlighet för dig som redan är yrkesverksam och etablerad kulturskapare i Sverige att skapa nya kontaktytor och nätverk med kollegor som har internationell kompetens.

Vi matchar dig med en kollega med annan bakgrund. Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. Men ni bjuds även in till större träffar för nätverkande och branschinformation.

Konsten att delta finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas.

Välkommen att bli en del av projektet! Du anmäler dig på konstenattdelta.se

Foto: Sahar Burhan

Relaterade artiklar

Nytt medlemsbrev!

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Formgivningen av KLYS valprogram nominerat till pris