Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten

Nordiska konstnärsrådet kräver att Nordiska ministerrådets kulturbudget återställs och förstärks.

Det nordiska konstnärsrådet utgörs av de nationella konstnärsråden i de nordiska länderna – KLYS, BIL, Forum Artis, Danskt Konstnärråd, Kunstnernettverket och Samisk Kunstner-förbund – som tillsammans representerar nästan 100 000 yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden i Norden.

Vi arbetar alla för att främja yrkesverksamma kulturskapares villkor, inte bara nationellt, regionalt och lokalt, utan också på nordisk och europeisk nivå. I det Nordiska konstnärsrådet samarbetar vi systerorganisationer i frågor av gemensamt intresse, till exempel när det gäller nordiska konst- och kultursatsningar.

Att kulturskapares villkor är sköra har konstaterats i många studier och utredningar genom åren, och kulturens utsatthet har blivit särskilt tydlig i samband med coronakrisen, som drabbat yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden i Norden mycket hårt. Även om kulturen nu kan återstarta har många kulturskapare lämnat branschen, och de som är kvar kämpar för att upprätthålla och utveckla sina verksamheter. Att olika internationella nätverk och samarbeten kan stödjas och utvecklas är helt avgörande för konsten och kulturen i de nordiska länderna.

Det var därför med stor förvåning och bestörtning som de nordiska kulturskaparorganisationerna tog emot beskedet om Nordiska ministerrådets neddragningar av kulturbudgeten med nästan 25% från 2021 till 2024. Det handlar om ca 120 miljoner kronor mindre för kulturen, vilket är mycket pengar i kultursammanhang.

Det nordiska konstnärsrådet protesterade redan i oktober 2020 mot detta och inför 2022 ledde protesterna till att Nordiska ministerrådet åtminstone för i år lyckades hitta andra sätt att finansiera den nordiska kulturbudgeten för att inte behöva minska den under 2022. Kulturbudgeten på nordisk nivå behöver dock återställas och utvecklas permanent från och med 2023.

Nedskärningarna på kulturområdet sviker själva fundamentet i det nordiska kultursamarbetet, som efter andra världskriget byggdes upp som en fredsbevarande insats. Detta sker dessutom i en tid då nordiska och europeiska länder befinner sig i en historisk kris och det kulturella samarbetet och utbytet behövs mer än någonsin. Detta är också slutsatsen i Jan-Erik Enestams rapport från 2021 om nordisk civil krisberedskap.

Vi är naturligtvis positiva till att ministerrådet vill prioritera miljö- och klimatsatsningar, det är en övergripande och oerhört viktig framtidsfråga, men ska det göras bör det drabba även andra politikområden än kulturen. Det är inte motiverat att försvaga det sammanhållande kitt som kulturen innebär, inte minst för det nordiska samarbetet.

Nordiska ministerrådets nedskärningar hotar att rasera en lång rad kultur- och utbildningsprojekt inom det nordiska samarbetet. De program som drabbas stimulerar mobiliteten i Norden, stärker språkgemenskapen och ökar kunskapen om grannländernas konst och kultur, till exempel den nordiska litteraturveckan och den nordiska dokumentärfilmfestivalen.

I stället för att skära ned borde de nordiska regeringarna prioritera mobilitets- och kulturprogram, som både riktar sig till särskilda målgrupper och når ut till den breda allmänheten för att skapa ett socialt hållbart Norden. Ingenting hindrar att andra politikområden såsom miljö- och klimat ingår i den satsningen. Kulturen måste ses som en gemensam nämnare för nordiskt samarbete inom alla politikområden.

Det nordiska kultur- och konstnärssamarbetet är unikt i internationell jämförelse, och det är otroligt viktigt att det kan upprätthållas och utvecklas. Nordiskt samarbete behöver mer medel, inte mindre. Satsa därför både på ett hållbart klimat/miljö och en hållbar kultur!

För de nordiska kulturskaparorganisationerna i Nordiska konstnärsrådet:

Karin Inde, ordförande KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (the Swedish Council of Artists)

Nis Römer, ordförande Danskt Kunstnerråd (the Danish Council of Artists)

Virpi Hämeen-Anttila, ordförande Forum Artis (the Finnish Council of Artists)

Erling Johannesson, ordförande BIL (the Icelandic Council of Artists)

Heidi Marie Kriznik, ordförande Kunstnernettverkets arbeitsutvalg (the Norwegian Artists Network)

Karen Anne Buljo, ordförande Samisk Kunstnerråd (Sami artist council)

Foto: Silje Bergum Kinsten norden.org

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet!