Seminarium på Kulturhuset i Stockholm

Seminarium på Kulturhuset i Stockholm 25/9

Varmt välkommen till Konsten Att Deltas seminarium om samverkan för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn.

Kultursektorn fortsätter att vara starkt segregerad trots flera insatser sedan mångkulturåret 2006. Flera rapporter genom åren vittnar om svårigheter för utlandsfödda att ta sig in i det svenska kulturlivet.

”Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?”  är ett seminarium för att lyfta fram dessa frågor och se på hur vi kan samverka och gemensamt bryta dessa segregerande mönster.

KLYS ordförande Marika Lagercrantz inleder seminariet tillsammans med Katarina Jönsson Norling, ordförande Konstnärernas Riksorganisation och avslutar i dagens sista panel.

Måndag 25/9
Kl. 14:30-17:00 (därefter spännande samtal i baren)
Kulturhuset i Stockholm

Seminariet arrangeras av projektet ”Konsten att delta: bild och form”, Konstnärernas Riksorganisation, KLYS, Kulturhuset i Stockholm, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum. Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

Konsten att delta: bild och form blir nationellt

”Konsten att delta: bild och form” är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av den svenska bild- och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.

KLYS har genom sitt projektägarskap tillsammans med Konstärernas Riksorganisation som ansvariga utförare sedan 2016, arbetat regionalt med dessa frågor, men vi ser att det är viktigt att bygga upp ett nationellt nätverk och att liknande arbetssätt och metoder används i hela landet. Vi börjar därför arbeta nationellt från och med oktober 2017. Detta bidrar även till att projektet skapar naturliga mötesplatser och nya nätverk mellan kollegor.

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!