Låt egenföretagare ta del av arbetsmarknadsutbildningar

KLYS kritiserar Arbetsförmedlingens skärpta tillämpning när det gäller arbetsmarknadsutbildningar till egenföretagare. Konsekvensen av den nya tillämpningen är att kulturskapare med F-skattsedel inte längre har rätt till samma stöd som tidigare.

I ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör kritiserar KLYS myndighetens skärpta tillämpning när det gäller arbetsmarknadsutbildningar till egenföretagare. Pandemin och centraliseringen av beslut inom myndigheten har lett till att inskrivna kulturskapare med F-skattsedel inte längre har rätt till denna typ av stöd och utbildning, trots att de har vilandeförklarat sina företag, är utan jobb och har rätt till a-kassa.

Öppet brev

Foto: Peter Kroon

Relaterade artiklar

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS välkomnar remiss om bättre social trygghet för frilansare

Rekordsvag kulturbudget trots enorma behov