Låt egenföretagare ta del av arbetsmarknadsutbildningar

KLYS kritiserar Arbetsförmedlingens skärpta tillämpning när det gäller arbetsmarknadsutbildningar till egenföretagare. Konsekvensen av den nya tillämpningen är att kulturskapare med F-skattsedel inte längre har rätt till samma stöd som tidigare.

I ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör kritiserar KLYS myndighetens skärpta tillämpning när det gäller arbetsmarknadsutbildningar till egenföretagare. Pandemin och centraliseringen av beslut inom myndigheten har lett till att inskrivna kulturskapare med F-skattsedel inte längre har rätt till denna typ av stöd och utbildning, trots att de har vilandeförklarat sina företag, är utan jobb och har rätt till a-kassa.

Öppet brev

Foto: Peter Kroon

Relaterade artiklar

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram