KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!

Idag lämnar KLYS in sitt yttrande över den viktiga utredning, Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30), som haft i uppdrag att förändra reglerna i sjukförsäkringen, för att fler ska kunna omfattas av den. Idag faller många frilansare och så kallade kombinatörer utanför systemet, trots att de är med och bidrar till det genom inbetalning av sociala avgifter.

Eftersom kulturarbetsmarknaden präglas av korta jobb och frilansuppdrag är utredningens förslag särskilt värdefulla för frilansande kulturskapare, som nu kommer att kunna få en rimlig och rättvis sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) fastställd. Det är inte alltid möjligt i nuvarande system.

I utredningen föreslås också att statliga konstnärspolitiska stipendier ska kunna ligga till grund för SGI. Bland vissa kulturskapargrupper är det relativt vanligt att i återkommande perioder inneha stipendier för fördjupning och utveckling av sitt konstnärliga arbete. I dagsläget kan dessa stipendier inte räknas in i SGI, vilket innebär att en kulturskapare som blir sjuk eller ska ha barn efter en stipendieperiod riskerar att få ingen eller mycket låg sjuk- och föräldrapenning.

– KLYS har arbetat för att förbättra den sociala tryggheten för frilansande kulturskapare i många, många år. Det är därför glädjande att det nu äntligen föreslås lösningar på många av de problem som våra yrkesgrupper möter i trygghetssystemen, säger Mårten Sandén, ordförande KLYS.

KLYS räknar nu med att regeringen tar dessa förslag vidare, och skyndsamt ser till att ge den växande frilans- och gig-arbetsmarknaden en bättre social trygghet.

Läs hela yttrandet här.

Foto: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher